Z perspektywy mamy

Najlepszy blog parentingowy

otyłość przyczyny
Poradnik

Otyłość i jej przyczyny

W obecnych czasach otyłość dotyka coraz więcej osób. Niestety jest to już choroba cywilizacyjna, bowiem boryka się z nią coraz większy odsetek społeczeństwa. Warto podkreślić, że otyłość uznawana jest obecnie za chorobę przewlekłą, a nadwaga za schorzenie, które prowadzi do otyłości. Warto dowiedzieć się, jakie są przyczyny otyłości.

Jakie są przyczyny otyłości

Rodzaje otyłości

Jeśli mowa o rodzajach otyłości, to wymienia się głównie otyłość umiarkowaną oraz znaczącą. Ta pierwsza występuje wtedy, gdy BMI znajduje się w przedziale 30-35. Otyłość znacząca to taka, w której BMI znajduje się w przedziale 35-40. Występują jeszcze inne rodzaje otyłości. Otyłość stanowiąca poważne ryzyko to taka, w której BMI przekracza wartość 40. Warto podkreślić, że otyłość jest różnicowana w zależności od przyczyny, która ją wywołuje. Wymienia się w takim przypadku otyłość pierwotną, której przyczyną są przeważnie czynniki środowiskowe, w tym także spożywanie pokarmów o wysokiej kaloryczności. Warto wspomnieć o otyłości wtórnej, która związana jest z zaburzeniami gruczołów wydzielania wewnętrznego – często rozwija się jako efekt innych chorób.

Otyłość przyczyny

Naukowcy wskazują, że podstawową przyczyną otyłości jest niezrównoważony bilans pomiędzy energią przyjmowaną wraz z pożywieniem a jej zużyciem, czyli na przykład spożywanie zbyt dużej ilości posiłków przy jednoczesnym zbyt niskim poziomie aktywności fizycznej. Należy pamiętać, że nie zawsze przyczyny tkwią po stronie niewłaściwej diety oraz nieodpowiedniego stylu życia. U pewnej grupy osób jako przyczynę otyłości wskazuje się czynniki genetyczne, które określano są jako skłonność bądź tendencja do tycia. Wszelkie problemy z utrzymaniem odpowiedniej masy ciała mogą być także spowodowane innymi procesami chorobowymi, jaki mogą wystąpić w naszym organizmie. Przykładem otyłości są zaburzenia związane z czynnością gruczołów wydzielania wewnętrznego. Ponadto inną przyczyną może być spożywanie leków związanych z innymi chorobami przewlekłymi. Dość istotne przyczyny otyłości są związane z dietą, a także nawykami żywnościowymi człowieka. Warto podkreślić, że za największe błędy wynikające z diety uznawany jest nieodpowiedni skład diety oraz niewłaściwą częstotliwość bądź obfitość posiłków. Trzeba też wspomnieć o tym, że pośród przyczyn otyłości coraz istotniejsze znaczenie mają tak zwane uwarunkowania psychospołeczne. Warto podkreślić, że obejmują one zagadnienia związane z powielaniem niewłaściwych nawyków żywieniowych bądź tak zwane zajadanie stresu.

przyczyny otyłości
zdrowotny.com.pl
Redaktor naczelna portalu zperspektywymamy.pl.